01-05-2024 05:28

NASADZENIA NA PLACU TARGOWYM

Od połowy marca br. trwają prace związane z zagospodarowania terenu wokół placu targowego i parkingu w Radwanicach. Wykonawca – Firma SMILE z Sycewa w woj. wielkopolskim przygotowała teren oraz wykonała nasadzenia drzewi krzewów ozdobnych zgodniez przekazanym projektem. Ostatnim etapem realizacji będzie wykonanie trawnika od strony drogi krajowej nr 12 wraz z systemem jego nawadniania. Ostateczny termin zakończenia zadania określono na koniec czerwca br. Całkowity koszt zagospodarowania terenu wyniesie 254.127,24 zł i zostanie poniesiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej oraz środków budżetowych.