15-04-2024 02:34

ZABIEG PIELĘGNACYJNY NA POMNIKU PRZYRODY

W dniu 27.03.2024 r. Gmina Radwanice podpisała umowę dotacji z Wojewodą Dolnośląskim, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakresu prac związanych z kompleksową pielęgnacją dęba.

W dniu 27.03.2024 r. Gmina Radwanice podpisała umowę dotacji z Wojewodą Dolnośląskim
na kwotę 5.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakresu prac związanych z kompleksową pielęgnacją dęba, projektem i montażem wiązań elastycznych, przeprowadzeniem cięć technicznych, zdjęciem posuszu oraz wywozem odpadów powstałych przy pielęgnacji.  Prace pielęgnacyjne wykonane zostaną na Dębie szypułkowym „Buczek” rosnącym na działce ewidencyjnej o numerze 115/1, obręb Buczyna, ujętym w rejestrze pomników przyrody województwa dolnośląskiego pod pozycją 1490.