27-07-2022 10:15

10 800 000 ZŁ DLA GMINY RADWANICE

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gmina Radwanice otrzymała dofinansowanie na inwestycje w kwocie 10 800 000 zł.

W ramach II edycji Programu Gmina Radwanice złożyła dwa wnioski o dofinansowanie. Pierwszy z nich na kwotę 4.600.000.00 zł, dotyczy BUDOWY I PRZEBUDOWY dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice oraz łagoszów Wielki.

 

Drugi Wniosek na kwotę 6.200.000.00 zł dotyczy infrastruktury drgowej i wodociągowej w miejscowości lipin i Przesieczna.